تاثیرات طراحی خوب

تاثیراتی که طراحی خوب بر روی فروش بیشتر محصول می گذارد

طراحی و زیبایی در دنیای امروز به عنوان یک علم با دید و دنیایی گسترده پیگیری می شود .طراحی گرافیکی و رعایت اصول زیبا شناختی باید نیازها و انتظارات کاربران را در کنار زیبایی بصری در نظر بگیرد.زیرا اولین نقطه ورود و تاثیر گذاری از طریق چشم اتفاق می افتد.یک طراحی بصری خوب به راحتی می تواند خود را معرفی کند .یک محصول زیبا بطور ذاتی دارای قدرت خاصی میباشد چراکه میتواند بلافاصله حواس کاربر و بیننده را به خود جذب نماید و اورا تحت تاثیر خود قرار دهد . کیفیت در زیبایی و طراحی یک محصول میتواند در فروش و همچنین بازاریابی به مراتب بهتر عمل کند

Innovation

line

طراحی خوب ،خلاقانه است.

خلاقیت به هر قیمت انجام نمی شود. توسعه فناوری و تکنولوژی همیشه فرصتهای جدیدی برای طراحی خلاقانه ارائه می دهد. اما طراحی خلاقانه همیشه با فناوری خلاقانه گسترده تر میشود و هرگزنمی تواند به خودی خود یک هدف باشد.

Beneficial

line

طراحی خوب باعث سودمند بودن یک محصول می شود..

">>یک محصول به دلیل سودمند بودن خریداری می شود و بایستی معیارهای خاصی را برآورده سازد که این معیارها نه تنها کاربردی هستند بلکه شامل نکات روانشناختی و هنری نیز می باشند. طراحی خوب بر سودمندی محصول تاکید می کند صرف نظر از هر چیزی که احتمال دارد این بهره وری را بکاهد.

Artistic

line

طراحی خوب هنری است

ویژگی هنری محصول جزئی از سودمندی آن است . محصولاتی که ما هر روزه به کار می بریم بر شخصیت و تندرستی ما تاثیر می گذارد. اما تنها کالاهایی که به خوبی طراحی شده باشند می توانند زیبا وماندگار باشند.

Understandable

line

طراحی خوب موجب قابل فهم شدن محصول می شود

طراحی خوب محصولات را قابل درک می سازند. همچنین باعث می شود محصول با شما صحبت کند یعنی خود را برای شما توضیح می دهد.

Surprising

line

طراحی خوب غافلگیر کننده است

محصولاتی که برآورده کننده یک هدف هستند مانند ابزارند. آنها نه اشیای تزیینی هستند و نه اثر هنری. بنابراین طراحی باید هم خنثی باشد و هم مهار شده، تا جایی برای خودابرازی مصرف کننده هم بگذارد.

Honestly

line

طراحی خوب صادقانه است.

طراحی باعث خلاقانه تر شدن ،قدرتمندتر شدن یا ارزشمندتر شدن یک محصول نسبت به آن چیزی که هست ، نمی شود. طراحی خوب با وعده وعیدهای برآورده نشدنی برای فریب مصرف تلاشی نمی کند.

Persistent

line

طراحی خوب ماندگار است.

یک طراحی خوب محدود به مد و زمان نمی شود. بنابراین هرگز قدیمی به نظر نمی رسد. حتی در حافظه مدگرای امروزی برخلاف طراحی مد روز سالها ماندگار است..

Complete & in detail

line

طراحی خوب کامل و با تمام جزئیات است خودسرانه و یا شانسی انجام نمی شود

دقت و مراقبت در فرایند طراحی نشان دهنده احترام به استفاده کننده است .

Environment lover

line

طراحی خوب دوستدارمحیط زیست است.

طراحی ،سهم مهمی در حفظ محیط زیست دارد. از منابع محافظت کرده و آلودگی فیزیکی و بصری مربوط به چرخه زندگی محصول را به حداقل می رساند.

Do Good design

line

طراحی خوب کمتر انجام می گیرد ولی بهتر است انجام گیرد زیرا بر روی جنبه های اساسی متمرکز می شود.

 
فروشگاه