آموزش


آموزش


هر جامعه‌ای با میزان سطح آگاهی افراد، بینش و نگرش آنها، رونق اقتصادی، فرهنگ، کتاب‌های خوانده، شور و اشتیاق، طرز معاشرت، آشنایی با تکنولوژی‌های مدرن، میزان علوم به کار گرفته شده از تکنولوژی، فناوری و دانش روز در آن جامعه و حتی میزان غنی بودن غذاهای مصرفی روزانه مردم و خیلی چیزهای دیگر... سنجیده می‌شود. تمام این ارکان حاصل آموزشی است که به افراد یک جامعه داده می‌شود و اینکه افراد با برداشت خود به این نوع آموزش‌ها جامه عمل بپوشانند.

تفاوت آموزش و تدریس


تدریس آموزشی رسمی است که در مکان خاص و شرایط ویژه به افراد داده می‌شود. ولی آموزش می‌تواند در هر جا و مکانی به صورت غیر رسمی به مخاطبان خاص خود انجام گیرد. (مثل آموزش از راه دور) . آموزشی ایده آل است که در آن اجباری به یادگیری و شنیدن جوابی ناخواسته به سؤالی نپرسیده نباشد . آموزش صرفاً در داشتن آموزگار یا شرکت در آموزشگاه‌ها نیست. یک کتاب، مقاله خوب، مجله پرمحتوا و یا حتی یک وب‌سایت تخصصی هم می‌تواند آموزش مناسبی را داشته باشد.
 بلندپرواز باش و افکارت را فراتر از مرزهای ذهنی پرواز بده تا دنیایی متفاوت و تجارب بیشتری نسبت به دیگران داشته باشی.


در هرجایی از زندگی که متوجه شدین دارید درجا میزنین و پیشرفتی حاصل نمیشه بدونید که در اون حوزه دانشتون کمه . نیاز به آموزش دارین. مثل زمانی که سرما میخورین بخور آب گرم میدین ، دارو مصرف میکنین . ولی بهبودی حاصل نمیشه اون موقع هست که به پزشک مراجعه میکنین . در واقع از یه متخصص سلامتی کمک می گیرین. وقتی نیازی در قسمتی از زندگیتون حس کردین بهش توجه کنین نگذارید دیر بشه .
فروشگاه